Bakgrunn og aktiviteter

 • Fil.kand. Uppsala Universitet 1971
 • Mag.art. Universitetet i Oslo 1980
 • Dr. philos Universitetet i Trondheim 1995

Et viktig interesseområde er Midt-Skandinavisk arkeologi, først og fremst jernalder, middelalder og 1600-1700-tallet. Jeg arbeider med maktsentrer og bosetningshistorie, men også med gravskikk. Jeg har bl.a. arbeidet med gardshauger og ringformede tunanlegg. Utmarkas kulturminner, spesielt kleberbrudd, er et annet arbeidsfelt liksom proveniensbestemmelse av kleber, både av kirker og hverdagslivets gjenstander. Det er et samarbeid med NGU. Resultatene sees i forbindelse med samfunnsforhold. Jeg undersøker også hvordan embetsmenn iscenesatte seg selv gjennom sin materielle kultur på 1600-1700-tallet. I det siste har jeg vært opptatt av hvordan man kan spore sosiale grupper gjennom måten mennesker har vært gravlagt på og har kommet fram til nye resultat om det. Jeg har også vist at små gravrøyser kan romme gjentatte gravlegginger gjennom et langt tidsrom.

Jeg leder Dunprosjektet der vi undersøker forekomst av dun og fjær i skandinaviske gravfunn fra yngre jernalder og bestemmer hvilke fugler de stammer fra. Prosjektet har sitt utgangspunkt i dunværene på Helgelandskysten, men omfatter også andre midtnorske dunvær.

Ny artikkel i Dunprosjektet: B. Berglund & J. Rosvold 2021: Microscopic identification of feathers from 7th century boat burials in Central Sweden: Specialized long-distance feather trade or local bird use? :

https://authors.elsevier.com/sd/article/S2352-409X(21)00040-

Lenke til formidling av "Microscopic identification..." i SVT vetenskap:

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jarnalderns-elit-begravdes-pa-baddar-av-dun-i-de-spektakulara-batgravar

Andre interesser er faghistorie og materielle uttrykk for samisk religion.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

 • Berglund, Birgitta. (2019) Mennesker og samfunn. Sandnes i Alstahaug på Helgeland ca. 0-1000 e.Kr. Foredrag . Alstahaug historielag; Sandnessjøen. 2019-05-09.
 • Berglund, Birgitta. (2019) Å lage en akademisk tekst. Gunnerusbibliotekets frie seminarer . NTNU Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2019-01-31 - 2019-01-31.

2018

 • Berglund, Birgitta; Brandslet, Steinar. (2018) Bakgrunn: Eldgammel dun-tradisjon er fortsatt viktig i nord. Forskning.no [Internett]. 2018-03-21.
 • Berglund, Birgitta; Rosvold, Jørgen. (2018) Dunprosjektet. Fantseminar . Fant; Trondheim. 2018-02-16 - 2018-02-16.
 • Berglund, Birgitta; Solem, Thyra Lise. (2018) Jordbruk i botnen av Vefsnfjorden - kontinuitet? Arkeologi og vegetasjonshistorie på Myrmoen i Drevja fra ca. 2000 f.Kr. Årbok for Helgeland 2018.

2017

 • Berglund, Birgitta. (2017) Alstahaug før Petter Dass sin tid. Petter Dass-museets 10-årsjubileum . Petter Dass-museet i Alstahaug, Helgeland museum; Alstahaug. 2017-10-20.
 • Berglund, Birgitta. (2017) "Antikvarisk avdeling" i Lars sin tid ved "Museet". Seminar i forbindelse med Lars F. Stenviks 67-årsdag og pensjonering . NTNU Vitenskapsmuseet, Inst. for arkeologi og kulturhistorie; Trondheim. 2017-03-17.
 • Berglund, Birgitta. (2017) Gravrøysene på Horvnes utenfor Sandnessjøen: Hvilke ble gravlagt her gjennom tusen år fra keltertid til vikingtid?. Kveldstimen på Jacobsenbrygga . Helgeland museum; Mosjøen. 2017-04-25.
 • Berglund, Birgitta. (2017) Intervju om avlatshandel i TV-programmet Anno. NRK TV 1 [TV]. 2017-01-27.
 • Berglund, Birgitta. (2017) Omreisende kvinnelige handverkere og storfolk på Helgeland. Spor. vol. 32 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2017) Structural Remains of Tenth to Thirteenth Century Magnate Farms in Norway. The Buildings of Medieval Reykholt - The Wider Context -.
 • Berglund, Birgitta; Heldal, Tom; Grenne, Tor. (2017) From Soapstone Quarries to Churches: Control, Ownership and Transport Along the Helgeland Coast in North Norway. Soapstone in the North. Quarries, Products and People. 7000 BC - AD 1700.
 • Berglund, Birgitta; Solem, Thyra Lise. (2017) Maktkontinuitet i munningen av Trondheimsfjorden. Arkeologi og vegetasjonshistorie 800 BC - 1200 AD. Heimen - Lokal og regional historie. vol. 54 (3).
 • Berglund, Birgitta; Søum, Veronika. (2017) Avlatshandel var big business før reformasjonen. Gemini [Internett]. 2017-01-28.

2016

2015

 • Berglund, Birgitta. (2015) "Dunprosjektet" - UAVIAN Past and Future Use of Avian Eco-Products in Norwegian Coastal Societies - an Interdisciplinary Approach. ARKFORSK . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2015-11-20 - 2015-11-20.
 • Berglund, Birgitta. (2015) Neset - Samisk offerplass eller strandsitterplass ved Røssvatnet?. FANT-seminar . FANT; Trondheim. 2015-03-20 - 2015-03-20.
 • Berglund, Birgitta. (2015) Possibilities for a society analysis by means of soapstone - examples from Helgeland, Northern Norway. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway.
 • Berglund, Birgitta. (2015) «With one foot downstairs and the other upstairs» - Production of identities of the household of the priesthood and other office-holders in North Norway before AD 1750. 21 st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA) . EAA; Glasgow. 2015-09-02 - 2015-09-05.
 • Berglund, Ingrid Birgitta. (2015) En gåte - Kirkeruinen på Tilrem i Brønnøy på Helgeland. Forskning i fellesskap - Utmark. Tverrvitenskapelig workshop kleber (arkeologi og geologi) . Universitetsmuseet i Bergen; Universitetsmuseet i Bergen. 2015-03-11 - 2015-03-13.
 • Berglund, Ingrid Birgitta. (2015) Hvordan arkeologien kom til Trondheim - Opplysningstid, samlinger, reiser og et vitenskapelig museum. Møte i Gløshaugen akademiske klubb . Gløshaugen akademiske forening; Trondheim. 2015-02-19.
 • Ihlebæk, Jan Henrik; Lorås, Jostein; Berglund, Birgitta; Tvildal, Knut. (2015) Historien om Røssvatnet. NRK P2 Museum [Radio]. 2015-11-21.
 • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin; Kaland, Sigrid Hillern H; Stenvik, Lars Fredrik. (2015) Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. 2015. ISBN 9788278870426.

2014

 • Berglund, Birgitta. (2014) Feathers in Viking Age Burials in Scandinavia. Spring Conference: Fur and Feathers . The Medieval Dress and Textile Society; British Museum. 2014-03-07 - 2014-03-08.
 • Berglund, Birgitta. (2014) Feathers in Viking Age burials in Scandinavaia. The Medieval Dress and Textile Society. vol. May 2014 (74).
 • Berglund, Birgitta. (2014) Fire garder i Brønnøy og fortellingen om Norge. Norark.no.
 • Berglund, Birgitta. (2014) Kirkeruinens gåte og spor etter fortidsfolk på Tilrem. Brønnøy Gård og slekt bind IV.
 • Berglund, Birgitta. (2014) Spor etter fortidsfolk på Mo. Brønnøy Gard og slekt Bind IV.
 • Berglund, Birgitta. (2014) "THEORIA CUM PRAXI", THE BIBLE AND THE FATHERLAND - The Early Years of the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters of 1760. Collecting the World. Natural History and Medicine in the Danish-Norwegian Monarchy and beyond (1th - 19th centuries). . Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; Kiel. 2014-09-04 - 2014-09-06.
 • Berglund, Birgitta; Katrine, Dahl. (2014) Tur retur: De Britiske øyer - Namdalen. Spor.

2013

 • Berglund, Birgitta. (2013) Spor etter fortidsfolk på Ut-Torget. Brønnøy Gård og slekt Bind III.
 • Berglund, Birgitta. (2013) Structural Remains from Medieval Time - investigation Parallels between Reykholt and Magnate Farms in Norway. "The Buildings of Medieval Reykholt: the Wider Context" . Snorrastofa - Cultural and Medieval Centre in Reykholt; Reykholt, Borgarfjördur. 2013-10-18 - 2013-10-19.

2012

 • Berglund, Birgitta. (2012) Nyere forvaltningsutgravinger i Helgelands indre fjordområder. KING. Cooperation between Sweden and Norway on the cultural heritage in old forests of northern Scandinavia. EU-programme Botnia-Atlantica . KING; Mosjøen. 2012-08-21 - 2012-08-22.

2011

 • Berglund, Birgitta. (2011) Enda en runebomme funnet i fjellet. Spor.
 • Berglund, Birgitta. (2011) Folk på Torget i de eldste tider. Brønnøy Gård og slekt Bind II.

2010

 • Berglund, Birgitta. (2010) Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - en 1700-tallshistorie fra Trondheim. Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie. vol. 2007.
 • Berglund, Birgitta. (2010) Innleder og moderator på konferansen og medlem av planleggingskomiteen. Mittnordiska arkeologidagar . Jamtli, Länsmuseet i Jämtlands län; Östersund. 2010-10-07 - 2010-10-09.
 • Berglund, Birgitta. (2010) Museum jubileum. Spor.
 • Berglund, Birgitta. (2010) Nytt øksefunn. Spor.
 • Berglund, Birgitta. (2010) Shamanism and Material Culture in the Northern Circumpolar Area, brought to the fore by some newly discovered South-Saami Drums with Accessories in the Norwegian Mountains. A Circumpolar Reappraisal : The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979).
 • Berglund, Birgitta; Klaussen, Morten. (2010) Lørdagsportrettet:Lange RØTTER. Helgeland Arbeiderblad [Avis]. 2010-09-04.
 • Berglund, Birgitta; Stalsberg, Anne; Henriksen, Merete Moe; Airola, Leena Aulikki; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Steffensen, Morten; Grønnesby, Geir; Gatzschmann, Per; Eidstumo, Frank; Aagaard, Kaare; Ekrem, Torbjørn; Bakken, Torkild; Thingstad, Per Gustav; Hassel, Kristian; Stenøien, Hans K.; Rosvold, Jørgen; Pawel, Daniela; Rokne, Arnfinn Stendahl; Perlikova, Zdenka. (2010) Fra Noas ark til dobbel helix. Delutstilling i NTNU Vitenskapsmuseets jubileumsutstilling KUNNSKAPSLARM. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2010-12-31.

2009

2008

 • Berglund, Birgitta. (2008) Arkeologisk perspektiv på Alstahaug - med vekt på tid. 33. nordnorske historikerseminaret . Historisk institutt, Univ. i Tromsø i samarb. m. Helgel. mus; Sandnessjøen og Alstahaug. 2008-09-26 - 2008-09-28.
 • Berglund, Birgitta. (2008) Shaman Drums as Circumpolar Phenomena, actualized through some newly found South-Saami Drums. A Circumpolar Reappraisal 10th - 12th October, 2008. The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979) . NTNU, IAR; Trondheim. 2008-10-10 - 2008-10-12.
 • Berglund, Birgitta. (2008) Tale og Avduking av statuen "Sigrid på Sandnes" laget av Skule Waksvik. Avduking av statuen "Sigrid på Sandnes" på Høstmarkedet i Sandnessjøen [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; Sandnessjøen. 2008-09-20 - 2008-09-20.

2007

 • Berglund, Birgitta. (2007) Alstahaug på Helgeland 1000-1750 : Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2225-8. Skrifter (1).
 • Berglund, Birgitta. (2007) Byen, elva og fortiden. Bli med ut!.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - En 1700-tallshistorie fra Trondheim. Nationalmuseets jubilæumssymposium 24-25 mai 2007: Oldsagskomissionens tidlige år, forudsætninger og internationale forbindelser . Nationalmuseet og Forlaget Wormianum; København. 2007-05-24 - 2007-05-25.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Fugela federum in archaeological light - down as an important resource managed by northern coastal women. 58. International Sachsensymposium . NTNU, Museum of Natural History and Archaeology; Trondheim. 2007-09-01 - 2007-09-05.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Petter Dass' verden og Alstahaug. Foredrag i "Byen, bygdene og kunnskapen" . Det Kongelige Videnskabers Selskab (DKNVS); Trondheim. 2007-03-14.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Presteliv og avlatshandel - voksseglet i kvinnegraven. Spor. vol. 1 (43).
 • Berglund, Birgitta. (2007) Stedet Alstahaug gjennom tusen år. Litteraturseminaret på Petter Dass-dagene 2007 . Helgeland museum, avdeling Petter Dass-museet; Sandnessjøen. 2007-06-21 - 2007-06-22.

2006

 • Berglund, Birgitta. (2006) Steigen. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.
 • Berglund, Birgitta. (2006) Stor-Fagervika i munningen av Ranen - på sporet etter de første menneskene på Helgelandskysten. Årbok for Helgeland 2006.
 • Berglund, Birgitta. (2006) Tjøtta. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.

2005

2004

 • Berglund, Birgitta. (2004) Runebommer, noaider og misjonærer. Spor. vol. 19 (1).

2003

 • Berglund, Birgitta. (2003) Arkeologisk perspektiv i historisk tid. Heimen - Lokal og regional historie. vol. 40 (3).
 • Berglund, Birgitta. (2003) Den hellige Birgitta - 700-årsjubileum for hennes fødsel. Spor. vol. 18 (36).
 • Berglund, Birgitta. (2003) Herrene som la grunnen for og skapte Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet i Trondheim. Spor. vol. 35 (1).
 • Berglund, Birgitta. (2003) Hus og gard - den arkeologiske bakgrunnen. Middelaldergården i Trøndelag. Foredrag fra to seminar.
 • Berglund, Birgitta. (2003) Jägare och samlare i Mistfjorden BC 6000 - AD 800. Midtnordisk arkeologisymposium 1999, Trondheim 28.- 30. mai.
 • Berglund, Birgitta. (2003) Kontinuitet eller endring? "Gassprosjektet" - arkeologiske undersøkelser på Tjeldbergodden. Midtnordisk arkeologisymposium 1999 Trondheim 28. - 30. mai.
 • Berglund, Birgitta. (2003) Om grensemøtet. Heimen - Lokal og regional historie. vol. 40 (3).
 • Berglund, Birgitta. (2003) Å drive museum i krigens skygge. Spor. vol. 35.
 • Berglund, Birgitta. (2003) Øyriket fra Vega til Tjøtta. Godseieren og fiskerbondens landskap. Årbok for Helgeland 2003.
 • Berglund, Birgitta; Salvesen, Helge; Jensås, Ivar; Stomsvik, Knut Harald; Berge, Ragnhild. (2003) Arkeologi og historie. Et grensemøte etter Ødegårdsprosjektet. Heimen - Lokal og regional historie. vol. 40 (3).

2002

 • Berglund, Birgitta. (2002) Alstahaug in Helgeland, Norway - the Priesthood as the Upper Class of the North-European Coast AD 1200-1750. Medieval Europe - International Conference of Medieval and Later Archaeology 3 . Medieval Europe Basel 2002; Basel, Sveits. 2002-09-10 - 2002-09-15.
 • Berglund, Birgitta. (2002) Godseierens og fiskerbondens landskap i 1500 år - øyriket fra Vega til Tjøtta. Spor. vol. 34 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2002) Fornminner og natur i Bymarka Bakgrunn: Hvorfor arkeologiske utgravinger og registreringer i Bymarka?. Foredrag . Vitenskapsmusets Venner; Trondheim. 2002-10-22 - 2002-10-22.

2001

 • Berglund, Birgitta. (2001) Betydninger. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Fra skinntelt til langhus. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Hvordan kledde folk seg?. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Mat fra sjø og land. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Spor etter folk. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Å holde sammen. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta; Johansen, Arne B.. (2001) Å finne fram i landskapet. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta; Johansen, Arne B.; Solem, John Olai; Jasinski, Marek Edward; Solem, Thyra. (2001) "Gassprosjektet" - Arkeologiske undersøkelser på Tjeldbergodden, Aure kommune, Møre og Romsdal fylke i forbindelse med bygging av metanolanlegg. 2001. ISBN 82-7126-619-5. Rapport Arkeologisk serie (1).
 • Johansen, Arne B.; Berglund, Birgitta. (2001) Redskaper. Spor. vol. 16 (2).
 • Johansen, Arne B.; Berglund, Birgitta. (2001) Tjeldbergodden i verden. Spor. vol. 16 (2).

2000

 • Berglund, Birgitta. (2000) Sentra, maktkamp og kontakt: Arkeologiske strandhogg. Trondheimsfjorden.
 • Nissen, Harald August; Berglund, Birgitta. (2000) Pionerene som lærte oss Trondheimsfjorden. Trondheimsfjorden.

1999

 • Berglund, Birgitta. (1999) Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten. Ottar. vol. Nr.225 (2).

1998

 • Berglund, Birgitta. (1998) Continuity and discontinuity in Viking power on the North-Norwegian coast. BAR International Series, Oxford. vol. II.
 • Berglund, Birgitta. (1998) Harald Egenæs Lund - Konservator i krigens skygge. Spor. vol. 2 (26).
 • Berglund, Birgitta. (1998) Historisk arkeologi og utvikling av arkeologi i konfrontasjon med tekst og bilde. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift.
 • Berglund, Birgitta. (1998) Power structures in pagan and christian times on the coast of Helgeland in Northern Norway. Studia Zdziejów Cywilizacji.
 • Berglund, Birgitta. (1998) Viking power in North Norway : landscape and settlement of saga chieftains. University College London, Medieval Seminar . [Mangler data]; London.
 • Berglund, Birgitta; Nissen, Harald August. (1998) Hvordan arkeologien kom til Trondheim. 1998. ISBN 82-519-1343-8.

1997

 • Berglund, Birgitta. (1997) Changes in the power structure around A.D. 1100 on the northern Norwegian coast : the importance of waterways and the organisation of trade in building and in maintaining power. I.A.P. rapporten. vol. 6.
 • Berglund, Birgitta. (1997) Endring i sentrumsstrukturen på Helgeland i tidlig middelalder. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier. vol. 6.
 • Berglund, Birgitta. (1997) Historical archaeology - a challenge for archaeological thought. I.A.P. rapporten. vol. 10.
 • Berglund, Birgitta. (1997) Utvikling av gardsbruk i Midt-Norge : status og nye prosjekter. Acta Antiqua Ostrobotniensia. vol. 4.

1996

 • Berglund, Birgitta. (1996) Tha Coastal Power Landscape. How Rural Centres at the Polar Arctic Circle started systematic Manipulation of the Environment in Early Medieval Times. Eureka! the Archaeology of Innovation & Science. 29th Annual Chacmool Conference . [Mangler data]; Calgary, Canada. 1996-11-16.