Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

  • Mikrobiell økologi
  • Mikrobielle samfunn – Interaksjoner mellom mikrober i ulike akvatiske miljø
  • Utvikling av metoder for å korrelere ulike typer av mikroskopi

 

Et utvalg av nyere publikasjoner

Luef B, Frischkorn KR, Wrighton KC, Holman H-YN, Birarda G, Thomas BC, Singh A, Williams KH, Siegerist CE, Tringe SG, Downing KH, Comolli LR, and Banfield JF (2015). Diverse uncultivated ultra-small bacterial cells in groundwater. Nature Communications 6:6372 doi: 10.1038/ncomms7372

Luef B, Fakra SC, Csencsits R, Wrighton KC, Williams KH, Wilkins MJ, Downing KH, Long PE, Comolli LR and Banfield JF (2013) Iron-reducing bacteria accumulate ferric oxyhydroxide nanoparticle aggregates that may support planktonic growth. The ISME Journal 7: 338–350

Knierim B, Luef B, Wilmes P, Auer M, Webb RI, Comolli LR and Banfield JF (2011) Correlative microscopy for phylogenetic and ultrastructural characterization of microbial communities. Environmental Microbiology Report 4:36-41

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner