Bakgrunn og aktiviteter

Bicheng Gao finished his master's degree in Chemical Engineering at NTNU in 2010 and has worked as a lab engineer at Ugelstad Laboratory since then. He is working on both routine analyses and research projects.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner