Bertil Olaf Staven

Avdelingsingeniør Institutt for fysikk
73593570
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D3-175

Bakgrunn og aktiviteter

Ansvars- og arbeidsområde

Utvikling/bygging/service av elektronisk- og annet utstyr for undervisning- og forskningslaboratoriene;vektlagt i nevnte rekkefølge.