Berit Therese Nilsen

Institutt for geografi
73595477
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 134B

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i hovedsak med karrieretiltak og karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte ved NTNU. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Jørgensen, Stig Halvard; Nilsen, Berit Therese. (2016) Safety consequences of strategies and transport plans - case studies. Risk and Risk Judgements in Urban Transport..
  • Nilsen, Berit Therese; Dale, Britt. (2013) Defining and categorizing experience industries. Handbook on the Experience Economy.

Rapport/avhandling

  • Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Naper, Linn Renée; Nilsen, Berit Therese. (2017) Utredning av muligheter for etablering av Landbruksdirektoratet i Steinkjer. TFoU-rapport 2017:12. 2017.
  • Nilsen, Berit Therese. (2014) The Production and Consumption of Experiences: A Study of the Spa Industry in Norway. 2014.
  • Nilsen, Berit Therese; Carlsson, Espen; Aasetre, Jørund; Bye, Robert; Ryan, Anne Wally; Sletterød, Niels Arvid; Wollan, Gjermund. (2009) Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. Kartlegging og eksempelstudier. 2009. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling (14).
  • Nilsen, Berit Therese. (2007) Forskning og faglitteratur om "second homes"/"andrehjem". En oversikt over teori og bidragsytere. 2007.
  • Nilsen, Berit Therese; Berg, Nina Gunnerud. (2005) Identitet og kategorier. En postmoderne, teoretisk diskusjon. 2005.