Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Indergaard, Trond; Stjern, Berit. (2006) Television Stars : Councelling of PBL (Problem Based Learning) Groups through Videoconferencing in a Distance Learning Based Nursing Bachelor Programme. Consumer-Centered Computer-Supported Care for Healthy People : proceedings of NI2006.

Rapport/avhandling

  • Drange, Brit Bårdsen; Stjern, Berit; Johannessen, Kjellaug Kaldes. (2007) Rapport om E-Læring i helsefagutdanningene - muligheter og begrensninger. 2007.
  • Moe, Aud; Drange, Brit Bårdsen; Johannessen, Kjellaug Kaldes; Stjern, Berit. (2005) E-læring i helsefagutdanningene. 2005.
  • Moe, Aud; Drange, Brit Bårdsen; Johannessen, Kjellaug Kaldes; Stjern, Berit. (2005) Rapport om e-læring i helsefag. 2005.