Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Brattheim, Berit Johanne; Faxvaag, Arild; Tjora, Aksel. (2012) Communally-Based Evidence in the Emerging Practice of Aorta Implant Surgery. Evidence-Based Healthcare in Context Critical Social Science Perspectives.
  • Brattheim, Berit Johanne. (2009) Inter-Institutional Care Process: Scenarios to Capture Demands for Workflow Support. Medical Informatics in a United and Healthy Europe - Proceedings of MIE 2009.
  • Brattheim, Berit Johanne; Karlsen, Ero Stig; Landmark, Andreas D.; Toussaint, Pieter Jelle. (2009) Trans-organizational care processes: the need for a shared information space. SHI2009 Proceedings 7th Scandinavian Conference on Health Informatics.