Bakgrunn og aktiviteter

 
Jeg er førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Senter for kjønnsforskning. 
Jeg er utdannet cand.philol og dr.art. i historie ved NTNU. 

Jeg underviser både på bachelor-, master- og doktorgradsutdanning ved instituttet. 

Jeg er for tiden prosjektleder for forskningsprosjektet Living Integration: at the Crossroads between Official Policies, Public Disourses and Everyday Practices (NFR FRIHUMSAM 2017-2020). 

 

Faglige interesser:

 • Feministisk teori/feministisk postkolonial teori
 • Metodologisk kompleksitetsteori
 • Kjønns- og etnisitetsforskning
 • Arbeidsliv og organisasjonsstudier, historisk og samfunnsvitenskapelig
 • Velferdsstat og offentlig sektor, historisk og samfunnsvitenskapelig

 

Prosjekter

Living Integration: at the Crossroads between Official Policies, Public Disourses and Everyday Practices. NFR FRIHUMSAM 2017-2020

"Kjøp" og "salg" av likestilling. Feminisert migrasjon og kjønnslikestilling i dagens Norge. NFR VAM 2011-2014

Eksperter og minoriteter i likestillingslandet.  NFR Kjønnsforskningsprogrammet 2009-2012. 

Omtale av prosjektet: http://www.forskningsradet.no/prognett-kjonnsforskning/Nyheter/Etnisk_norsk_malestokk_for_likestilling/1253991434555/p1228296172510

Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movement. Integrert EU-prosjekt under 6. rammeprogram 2007-2011. FEMCIT.

Likestilling - en grense mellom "oss" og "dem"? NFR Kjønnsforskningsprogrammet 2005-2009. Prosjektleder

Når likestilling blir ulikhet. Kjønn, etnisitet og seksualitet i arbeidslivet. NFR Kjønnsforskningsprgrammet 2005-2008. Postdok.stip.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan. 2016. ISBN 978-1-137-51741-8.
 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. (2010) Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2534-1.

Del av bok/rapport

 • Gullikstad, Berit; Annfelt, Trine. (2016) The Au Pair Scheme as 'Cultural Exchange': Effects of Norwegian Au pair Policy on Gender Equality and Citizenship. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour, Gender Equality, and Citizenship in a Changing Europe: An Introduction. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Preface. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Gullikstad, Berit; Ringrose, Priscilla. (2016) Buying and Selling Gender Equality: Concluding Reflections. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. (2010) Innledning : Interseksjonalitet, flertydighet og metodologiske utfordringer. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit. (2010) Når likestilling blir ulikhet. Interseksjonalitet i arbeidslivet. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt. (2010) Forord. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit; Forseth, Ulla. (2005) Kjønn som effekt - kundemøter som emosjonell og kjønnet arena. Kan organisasjoner føle?.
 • Gullikstad, Berit; Håpnes, Tove. (2005) Kunnskap om kjønn og etnisitet for et inkluderende arbeidsliv. Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger.
 • Gullikstad, Berit. (1999) Kjønn og omsorgsarbeid som kulturelle produkter. Kjønn og arbeid - nye former for arbeidsliv. Konferanserapport del 1. Rapport fra konferanse 12.-13.11.98.

Rapport/avhandling

 • Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn; Ljunggren, Elisabeth. (2010) Elder care in Norway: a descriptive overview and a case study. Report D.3.8 WP3 Strand 2B. 2010.
 • Gullikstad, Berit. (2009) Norwegian policy on economic citizenship for gender equality and ethnic integration. 2009.
 • Gullikstad, Berit; Rasmussen, Bente. (2004) Likestilling eller omstilling? Kjønnsperspektiver på modernisering av offentlig sektor. 2004. ISBN 82-14-03013-7.
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2003) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport B. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03502).
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2003) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport C. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03501).