Bakgrunn og aktiviteter

 
Jeg er professor i kjønns-, likestilling- og mangfoldsstudier ved Senter for kjønnsstudier, Inst. for tverrfaglige kulturstudier.
Min fagbakgrunn er historie hvor jeg har tatt hovedfag (Cand.philol,1993) og doktorgrad (Dr.art., 2002). 

Jeg underviser og veileder på alle nivåer (bachelor-, master- og doktorgradsutdanning) ved instituttet. 

For tiden er jeg for tiden prosjektleder for forskningsprosjektet Living Integration: at the Crossroads between Official Policies, Public Disourses and Everyday Practices (NFR FRIHUMSAM 2017-2020). 

 

Faglige interesser:

 • Feministisk teori/feministisk postkolonial teori
 • Metodologisk kompleksitetsteori
 • Kjønns- og etnisitetsforskning
 • Arbeidsliv og organisasjonsstudier, historisk og samfunnsvitenskapelig
 • Velferdsstat og offentlig sektor, historisk og samfunnsvitenskapelig

 

Prosjekter

Living Integration: at the Crossroads between Official Policies, Public Disourses and Everyday Practices. NFR FRIHUMSAM 2017-2020

"Kjøp" og "salg" av likestilling. Feminisert migrasjon og kjønnslikestilling i dagens Norge. NFR VAM 2011-2014

Eksperter og minoriteter i likestillingslandet.  NFR Kjønnsforskningsprogrammet 2009-2012. 

Omtale av prosjektet: http://www.forskningsradet.no/prognett-kjonnsforskning/Nyheter/Etnisk_norsk_malestokk_for_likestilling/1253991434555/p1228296172510

Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movement. Integrert EU-prosjekt under 6. rammeprogram 2007-2011. FEMCIT.

Likestilling - en grense mellom "oss" og "dem"? NFR Kjønnsforskningsprogrammet 2005-2009. Prosjektleder

Når likestilling blir ulikhet. Kjønn, etnisitet og seksualitet i arbeidslivet. NFR Kjønnsforskningsprgrammet 2005-2008. Postdok.stip.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan. 2016. ISBN 978-1-137-51741-8.
 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. (2010) Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2534-1.

Del av bok/rapport

 • Gullikstad, Berit; Annfelt, Trine. (2016) The Au Pair Scheme as 'Cultural Exchange': Effects of Norwegian Au pair Policy on Gender Equality and Citizenship. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour, Gender Equality, and Citizenship in a Changing Europe: An Introduction. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Preface. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Gullikstad, Berit; Ringrose, Priscilla. (2016) Buying and Selling Gender Equality: Concluding Reflections. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. (2010) Innledning : Interseksjonalitet, flertydighet og metodologiske utfordringer. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit. (2010) Når likestilling blir ulikhet. Interseksjonalitet i arbeidslivet. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt. (2010) Forord. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit; Forseth, Ulla. (2005) Kjønn som effekt - kundemøter som emosjonell og kjønnet arena. Kan organisasjoner føle?.
 • Gullikstad, Berit; Håpnes, Tove. (2005) Kunnskap om kjønn og etnisitet for et inkluderende arbeidsliv. Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger.
 • Gullikstad, Berit. (1999) Kjønn og omsorgsarbeid som kulturelle produkter. Kjønn og arbeid - nye former for arbeidsliv. Konferanserapport del 1. Rapport fra konferanse 12.-13.11.98.

Rapport/avhandling

 • Flikke, Julie Katrine; Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø. (2020) International diversity at NTNU - A qualitative study of the experiences of incoming researchers, management and administrative staff. 2020.
 • Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn; Ljunggren, Elisabeth. (2010) Elder care in Norway: a descriptive overview and a case study. Report D.3.8 WP3 Strand 2B. 2010.
 • Gullikstad, Berit. (2009) Norwegian policy on economic citizenship for gender equality and ethnic integration. 2009.
 • Gullikstad, Berit; Rasmussen, Bente. (2004) Likestilling eller omstilling? Kjønnsperspektiver på modernisering av offentlig sektor. 2004. ISBN 82-14-03013-7.
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2003) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport B. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03502).