73590218 98291183
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6 * * Bygg 6 *

Bakgrunn og aktiviteter

 
Jeg er førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Senter for kjønnsforskning. 
Jeg er utdannet cand.philol og dr.art. i historie ved NTNU. 

Jeg underviser både på bachelor-, master- og doktorgradsutdanning ved instituttet, og er fagansvarlig for KULT2202/2206 Perspektiver på kjønn I og II, samt KULT3310 Kjønn, likestilling og mangfold: Analysestrategier. 

Nå er jeg undervisningsleder/studoeprogramleder for masterprogrammet i likestilling og mangfold og for årsstudiet Likestlling og mangfold.

 

Faglige interesser:

 • Feministisk teori/feministisk postkolonial teori
 • Metodologisk kompleksitetsteori
 • Kjønns- og etnisitetsforskning
 • Arbeidsliv og organisasjonsstudier, historisk og samfunnsvitenskapelig
 • Velferdsstat og offentlig sektor, historisk og samfunnsvitenskapelig

 

Prosjekter

"Kjøp" og "salg" av likestilling. Feminisert migrasjon og kjønnslikestilling i dagens Norge. NFR VAM 2011-2014

Eksperter og minoriteter i likestillingslandet.  NFR Kjønnsforskningsprogrammet 2009-2012. 

Omtale av prosjektet: http://www.forskningsradet.no/prognett-kjonnsforskning/Nyheter/Etnisk_norsk_malestokk_for_likestilling/1253991434555/p1228296172510

Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movement. Integrert EU-prosjekt under 6. rammeprogram 2007-2011. FEMCIT.

Likestilling - en grense mellom "oss" og "dem"? NFR Kjønnsforskningsprogrammet 2005-2009. Prosjektleder

Når likestilling blir ulikhet. Kjønn, etnisitet og seksualitet i arbeidslivet. NFR Kjønnsforskningsprgrammet 2005-2008. Postdok.stip.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan. 2016. ISBN 978-1-137-51741-8.
 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. (2010) Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2534-1.

Del av bok/rapport

 • Gullikstad, Berit; Annfelt, Trine. (2016) The Au Pair Scheme as 'Cultural Exchange': Effects of Norwegian Au pair Policy on Gender Equality and Citizenship. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour, Gender Equality, and Citizenship in a Changing Europe: An Introduction. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Preface. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Gullikstad, Berit; Ringrose, Priscilla. (2016) Buying and Selling Gender Equality: Concluding Reflections. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. (2010) Innledning : Interseksjonalitet, flertydighet og metodologiske utfordringer. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit. (2010) Når likestilling blir ulikhet. Interseksjonalitet i arbeidslivet. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit; Forseth, Ulla. (2005) Kjønn som effekt - kundemøter som emosjonell og kjønnet arena. Kan organisasjoner føle?.
 • Gullikstad, Berit; Håpnes, Tove. (2005) Kunnskap om kjønn og etnisitet for et inkluderende arbeidsliv. Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger.

Rapport/avhandling

 • Gullikstad, Berit; Rasmussen, Bente. (2004) Likestilling eller omstilling? Kjønnsperspektiver på modernisering av offentlig sektor. 2004. ISBN 82-14-03013-7.
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2003) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport B. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03502).
 • Gullikstad, Berit. (2002) Kvinnelig livsoppgave - mannlig lønnsarbeid. Kjønn og arbeid under verferdsstatens oppbygging ca. 1945-1970. 2002. ISBN 82-7765-038-8. Skrifserie fra Historisk institutt, NTNU (Nr. 36).

Andre

 • Gullikstad, Berit. (2015) The au pair programme as 'cultural exchange'. The effects of the Norwegian au pair policy on gender equality and migration. 3rd Equal is not enough conference. Exploring novel theoretical and empirical approaches to studying the shaping of (in)equalities. . The Policy Research Centre on Equality Policies; Antwerpen. 2015-02-04 - 2016-02-06.
 • Gullikstad, Berit. (2014) Paradoxes of Norwegian Policies on Gender Equality and Migration: (Re)shaping (in)equalities. Gender Equality: policy, research, society . Polish-Norwegian research program; Warsaw. 2014-10-09 - 2014-10-10.
 • Gullikstad, Berit. (2012) Buying and Selling (Gender)Equality: Feminized Migration and Gender Equality in Contemporary Norway. Programseminar . NFR VAM; Son. 2012-03-14 - 2012-03-15.
 • Gullikstad, Berit. (2012) Help for subordinated inclusion? Effects of gender equality discourses in today's Norway. The 8th European Feminist Research Conference 2012 ; Budapest. 2012-05-17 - 2012-05-20.
 • Gullikstad, Berit. (2012) Migrant women in workfare policy and practice: a marginalised group?. NordWel Cross-disciplinary perspectives on the welfare state development . NCoE and the Centre for Welfare State Research; University of Southern Denmark. 2012-06-14 - 2012-06-16.
 • Gullikstad, Berit. (2010) Doing gender and racialisation. Norwegian nursing homes as an example. 2nd 'Equal i s not enough' conference Challenging differences and inequalities in contemporary societies . The Policy Research Centre on Equal opportunities; Antwerpen. 2010-12-01 - 2010-12-03.
 • Gullikstad, Berit. (2010) How to be 'appropriate' in multicultural work life? Intersections of Norwegianess, gender equality and heteronormativity in care work. Beyond Citizenship: Feminism and the transformation of Belonging . The Birkbeck Institute for Social Research; London. 2010-06-29 - 2010-07-02.