Bakgrunn og aktiviteter

Jobber på AKF, Enhet for anvendt klinisk forskning

Jobber med:

  • Utforming og tilrettelegging av spørreskjema for skanning/optisk lesing i kliniske studier.
  • Veileder brukere i forhold til skanning og verifisering av utfylte spørreskjema. Resultatene overføres til SPSS.
  • Tilrettelegger databaser for randomisering og datainnsamling på Web, for både lokale studier og multisenterstudier.
  • Lager forhåndsrandomiserte lister eller andre løsninger for blinda studier. Blinda medikamentstudier kan i noen tilfeller randomiseres på Web.