Bakgrunn og aktiviteter

Til min doktorgrad jobber jeg med nevroanatomi på mikrokretsnivå, med et spesifikt fokus på hjerneområdene involvert i stedssans og minner knyttet til denne

I mitt doktorgradsarbeide ser jeg på funksjonell nevroanatomi på mikrokretsnivå. Prosjektet mitt har et spesifikt fokus på internevroner i entorhinal cortex. Hvor jeg prøver å finne ut hvilke celltyper som danner nettverket, gjennom å se på morfologiske, fysiologiske og molekylære trekk, samt forstå hvordan disse cellene er bundet sammen både med celler fra lokale og globale nettverk. For å gjennomføre dette vil jeg bruke flere ulike verktøy; alt fra molekylære teknikker, klassiske tracing eksperimenter og elektrofysiologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Jacobsen, Bente. (2019) "Connectivity of interneurons in the enthorhinal cortex" 2019:267. 2019. ISBN 978-82326-4131-4.