Bakgrunn og aktiviteter

Studieveiledning BBK og MFA

Oppfølging av studieplaner BBK og MFA

Løpende individuell saksbehandling studiesaker BBK og MFA

For og endelig godkjenning av utreisende utveksling

Koordinering  - innreisende utveksling

Eksamensadministrasjon

Undervisningsadministrasjon (Blackboard)

Stipend BKH - koordinering

NISCAYA/adgangskort kontrollen