Benjamin Julian Tømte Binder

Institutt for teknisk kybernetikk
73594352
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D029

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Binder, Benjamin Julian Tømte; Kufoalor, D. Kwame Minde; Johansen, Tor Arne. (2015) Scalability of QP solvers for embedded model predictive control applied to a subsea petroleum production system. 2015 IEEE Conference on Control Applications, CCA 2015.
  • Kufoalor, D. Kwame Minde; Binder, Benjamin Julian Tømte; Ferreau, Hans Joachim; Imsland, Lars Struen; Johansen, Tor Arne; Diehl, M. (2015) Automatic Deployment of Industrial Embedded Model Predictive Control Using qpOASES. Proceedings of the 14th European Control Conference 2015 (ECC 2015).