Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Molander, Bengt. (2013) Attentiveness in Musical Practice and Research. Music and Practice. vol. 1 (1).
 • Molander, Bengt Åke. (2008) "Have I kept inquiry moving?" On the Epistemology of Reflection. Phenomenology & Practice. vol. 2 (1).
 • Molander, Bengt Åke. (2008) "Utmaningar till utbildningsvetenskapen: Reflektioner från en internationell evaluering av forskningsprojekt om demokratiska värden, genus och medborgarskap". Pedagogisk Forskning i Sverige. vol. 13 (1).
 • Molander, Bengt Åke. (2002) "Politics for Learning or Learning for politics". Studies in Philosophy and Education. vol. 21 (Nos. 4-5).
 • Molander, Bengt Åke. (2001) "Osäkerheten i samtalet". Dialoger.
 • Molander, Bengt Åke. (2000) "Eklekticism och anti-eklekticism . Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv". Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
 • Molander, Bengt Åke. (2000) "Universitets- och/eller medborgarutbildning? Några tankar om den vetenskapande och den - i vidaste meing - politiska människan". Utbildning och Demokrati. vol. 9 (1).
 • Molander, Bengt Åke. (1999) "Moralisk och mänsklig uppmärksamhet". Philosophia : tidsskrift for filosofi. vol. 27 (3-4: 2).
 • Molander, Bengt Åke. (1997) Praktiska och teoretiska kunskapstraditioner. Utbildning och Demokrati. vol. 6 (3).

Bøker

 • Molander, Bengt Åke. (2015) The Practice of Knowing and Knowing in Practices. Peter Lang Publishing Group. 2015. ISBN 978-3-631-66990-7.
 • Børresen, Anne Kristine; Molander, Bengt Åke. (2006) Håndverk og kunnskap. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 82-519-2160-0. Forum for kunnskapshistorie, skriftserie (5).
 • Dybvig, Magnar; Molander, Bengt; Øfsti, Audun. (2000) I et filosofisk terreng - festskrift til Sverre Sløgedal. 2000.
 • Dybvig, Magne; Molander, Bengt; Øfsti, Audun. (2000) Festskrift til Sverre Sløgedal. 2000. ISBN 82-91055-34-3. 34.
 • Dybvig, Magne; Molander, Bengt; Øfsti, Audun. (2000) I et filosofisk terreng. Festskrift til Sverre Sløgedal. 2000. ISBN 82-91055-34-3.
 • Dybvig, Magne; Molander, Bengt; Øfsti, Audun. (2000) I et filosofisk terreng. Festskrift til Sverre Sløgedal. 2000. ISBN 82-91055-34-3.
 • Bøe, Solveig; Molander, Bengt; Strandhagen, Brit. (1999) I første, andre og tredje person; festskrift til Audun Øfst i. 1999. ISBN 82-91055-28-9.
 • Bøe, Solveig; Molander, Bengt; Strandhagen, Brit. (1999) I første, andre og tredje person, Festskrift til Audun Øfsti. 1999.
 • Bøe, Solveig; Molander, Bengt; Strandhagen, Brit. (1999) I første, andre og tredje person. Festskrift til Audun Øfsti. 1999. ISBN 82-91055-28-9.
 • Bøe, Solveig; Molander, Bengt; Strandhagen, Brit. (1999) I første, andre og tredje person. Festskrift til Audun Øfsti. 1999. ISBN 82-91055-28-9.
 • Bøe, Solveig; Molander, Bengt; Strandhagen, Brit. (1999) I første, andre og tredje person. Festskrift til Audun Øfsti. 1999. ISBN 82-91055-28-9.