Linn Benedicte Brubakken Øfsteng

Rådgiver Rektors stab
91897539
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 7

Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som rådgiver, prosjektleder og lederstøtte innen nyskaping på NTNU.

Oppgaver:

Samarbeid med eksterne om nyskapingsaktiviteter:

Kontaktperson for ulike samarbeidspartnere og samarbeidsforum (Technoport, TedX, SpareBank 1 SMN, Statoil kontaktmøter, NHO Trøndelag, Trondheimsregionen etc)
Representerer NTNU i diverse programkomiteer
Samarbeid med Trondheim kommune i EUnivercities og NTNU for flyktninger
Kontaktmøter med NTNU TTO

Rådgivning eierstyring, økonomi og lederstøtte:

Lederstøtte for og rapporterer til prorektor for nyskaping
Plan, Budsjett og Oppfølging (PBO)
Budsjett, regnskap og tildelinger fra rektors stab for nyskaping


Tidligere oppgaver:

  • Prosjektleder for Nordic Five Tech Impact Summit (2015-2016)
  • Koordinator Partnere for nyskaping (2014-2015)
  • Prosjektleder for Topplederkonferansen (2010-2013)
  • Prosjektleder for årsmøte i WFURS (mineralkonferanse) i 2013
  • Prosjektleder for politikerbesøk fra Trondheimsregionen i mai 2013
  • Universitetskontakt for International Student Energy Summit 2013
  • Admin støtte for koordinator i Partnere for nyskaping (2010-2014)
  • Arrangementsansvarlig for Eksperter i team-arrangementet "Grønne Trøndelag (2011)