Bakgrunn og aktiviteter

 Jeg er NTNUs kontaktperson for InnoEnergy og skal koble spennende ideer fra NTNU og Norge med penger, folk og muligheter i et helt unikt nettverk.

InnoEnergy er EUs innovasjonsmotor for bærekraftig energi med støtte fra European Institute of Innovation and Technology.

Jeg har også ansvar for å utvikle innovasjonssatsingen ved NTNU Energi, et tverrfaglig satsingsområde ved NTNU.

 

Har tidligere jobbet åtte år med utviklingen av NTNUs innovasjonsøkosystem:

·       Lederstøtte for prorektor for nyskaping 2010-2019

        Utvikling av strategiske samarbeidsavtaler

·       Koordinator for interne arbeidsprosesser (plan,budsjett, oppfølging etc)

        Kontaktperson for NTNU TTO AS

·       Utviklet samarbeid med Trondheim kommune i NTNU for flyktninger 

·       Prosjektleder for Nordic Five Tech Impact Summit (2015 - 2016)

·       Koordinator Partnere for nyskaping, NTNU, SINTEF, SpareBank1 SMN, NTE (2014 - 2015)

·       Sekretariat Partnere for nyskaping NTNU, SINTEF, SpareBank1 SMN, NTE (2010 – 2014)

·       Prosjektleder for Topplederkonferansen (2010-2013)

·       Prosjektleder for årsmøte i WFURS (mineralkonferanse) i nov 2013

·       Prosjektleder for politikerbesøk fra Trondheimsregionen i mai 2013

·       Universitetskontakt for International Student Energy Summit 2013

·       Arrangementsansvarlig for Eksperter i team-arrangementet "Grønne Trøndelag (2011)

 

Arbeidserfaring

2018-2019      Seniorrådgiver innovasjon, rektors stab NTNU

2010 - 2018    Rådgiver innovasjon, rektors stab, NTNU

2009 - 2010    Prosjektleder, Confex. Oslo
2008 - 2009    Universitets - og partnersamarbeid, Universum Communications, Oslo
2007 - 2008    Trainee i Fredskorpsets Ung-program, Shanghai Talent Law Firm, Shanghai
2006 - 2007    Førstekonsulent, Politiets data- og materielltjeneste, Oslo

Utdanning

2003 - 2005 Mastergrad i statsvitenskap, M.A.
2000 - 2003 Bachelorgrad i samfunnsvitenskap, B.A.
                    Fordypning i statsvitenskap og sosialantropologi
1997 - 1999 Allmenne, administrative og økonomiske fag, Valler videregående skole