Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt 50% ved IKOM/MH/NTNU. Hovedarbeidsområder: Årsleder 4. studieår, forskning og undervisning i pediatri.

Ansatt 50% som overlege/avd.sjef ved Barnekreftenheten, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital. 

Forskningsområde er innen barneonkologi gjennom regionale, nasjonale og nordiske prosjekter med hovedvekt på toksisitet i behandlingen av barn med leukemi. Nasjonalt ansvar for den nordiske behandlings- og forskningsprotokollen for barn med akutt lymfatisk leukemi, ALL. Medutprøver i diverse barneonkologske protokoller. Medlem av den nordiske barneonkologiorganisasjonen NOPHO og den internasjonale barneonkologiorganisasjonen SIOP. 

Er med i ulike råd og utvalg innen barneonkologi, bl.a. Norsk Barneleukemigruppe (NBLG), Norsk arbeidsgruppe for senskader etter barnekreftbehandling (NABO), NOPHO Event group, Pharm group, Leukemia and Lymphoma Committee. Tidligere norsk representant i styret i NOPHO. 

Medforfatter av rappprten "Oppfølging av kreftoverlevere med særlig fokus på seneffekter" (helsedirektoratet). Medforfatter på publikasjonen "Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn"

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner