Bakgrunn og aktiviteter

Beate Sjåfjell er professor II ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (fra 2016), og professor ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett (fra 2011). Beate er stifter og leder for Det juridiske fakultet i Oslos forskergruppe Selskaper, markeder og bærekraft (2017-2021), samt for flere internasjonale nettverk og prosjekter.

Beates hovedområde er selskapsrett og corporate governance, og mye av hennes forskning dreier seg om regulering av næringslivet i en bredere bærekraftskontekst. Beate har bygget videre på banebrytende arbeidet i egen doktoravhandling, som hun forsvarte i mai 2008, hvor hun identifiserte og integrerte bærekraft som et overordnet formål i EUs selskaps- og børsrett. Dette fulgte hun opp i prosjektet Sustainable Companies (Bærekraftige selskaper), 2010-2014, som fokuserte på miljømessig bærekraft i prosjektets multijurisdiksjonelle komparative analyse av selskapsrett og regnskapsrett. Beates forskningsinteresse inkluderer videre europeisk traktatrett og nasjonal konstitusjonell rett, reguleringsteori og rettsøkonomi, så vel som næringslivs- og finansmarkedsrett generelt, arbeidsrett, miljørett og menneskerettigheter. Et voksende tverrfaglig fokus er reflektert i den vellykkede søknaden for prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART), og i Beates stilling som professor II ved NTNU.

Beate er involvert i flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. Det største prosjektet så langt er SMART-prosjektet (2016-2020), finansiert gjennom EUs rammeprogram Horisont 2020 under utlysningen «Europe as a Global Actor: in search of greater policy coherence for development». Dette er Det juridiske fakultet i Oslos første H2020-koordinatorprosjekt. SMARTs internasjonale team av 25 partnerinstitusjoner og over 50 forskere støttes av et stadig voksende Sustainable Market Actors Network. Målet er å levere tverrfaglig og systemisk forskning på den regulative kompleksiteten som europeiske markedsaktører opererer innenfor, både når det gjelder privat sektor og offentlig sektor i dets mange roller som markedsaktør.

Ved NTNU bidrar Beate i undervisning i flere fag, inkludert TIØ4261 Grønn verdiskaping og etiske perspektiver, TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft og TIØ4195 Miljøledelse og bedriftsstrategi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

  • Kjelland, Cecilie; Sjåfjell, Beate; by teigen, anders. (2011) Report from Norway: Corporate Governance and Simplification. European Company Law.

Kompetanseord