Bakgrunn og aktiviteter

  • Forskningsstøtte generelt - Bistår vitenskapelig ansatte med tanke på internasjonalisering, posisjonering, nettverksbygging o.l.
  • EU-forskning - Holder meg oppdatert på relevante utlysninger og muligheter innenfor Horisont 2020 og finansieringsmuligheter i randsonen til H2020. Informere om dette til vitenskapelig ansatte og bidrar med rådgivning i posisjoneringsfasen og søknadsfasen.
  • Annen eksternfinasiert forskning - Særlig Norges forskningsråd og andre nordiske finansieringskilder. Holder meg oppdatert på aktuelle utlysninger. Bidrar med gjennomlesning av søknadsutkast og rådgivning i søknadsfasen.
  • Lederstøtte - Fungerer som rådgiver ovenfor fakultetsledelsen i strategiske spørsmål og saker som angår forskningspolitiske prioriteringer lokalt, høringer o.l.
  • Støtte til utenlandsopphold i forbindelse med forskingsterminer - Saksbehandler søknader om støtte til utenlandsopphold.
  • Fordeling av RSO-stillinger - Saksbehandler fordeling av RSO-stillinger som er allokert til fakultetet ut til instituttene etter gitte kriterier.
  • Representant for teknisk administrativt ansatte i Fakultetsstyret i perioden august 2017 - juli 2021
  • Lokalt tillitsvalgt for Forskerforbundet ved fakultetet i perioden august 2015 - juli 2017.

Cand.polit i Geografi fra Universitetet i Trondheim

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

  • Thingstad, Britt Eli; Rokne, Arnfinn Stendahl; Cyvin, Øylov Emma; Overskaug, Kristian; Sandbakk, Elin; Fastner, Jørgen; Gatzschmann, Per; Sørumgård, Marit; Eidstumo, Frank; Aspen, Harald; Li, Bård. (2007) Etiopia - en gammel kulturnasjon. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2007-06-01.
  • Li, Bård; Tjora, Aksel; Bye, Rolf Johan; Kløften, Håvard. (1999) Fortsatt spent. Gunder Grammofon, Trondheim. 1999.

Kompetanseord