Bakgrunn og aktiviteter

Current research is focused on graphene-clay systems.

Previous research done in the field of magnetic nanoparticles (NPs), NP based systems and carbon materials (carbon nanotubes, graphene). 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner