Bakgrunn og aktiviteter

Lege og PhD-stipendiat ved NTNU. Forsker på medisinsk avbildning, melatoninbehandling og hjerneskade i nyfødte med Live MR-gruppen på NTNU. Jobber som LIS-vikar på nevrologisk avdeling St Olav.

Født:                                  1989

Nåværende stilling:        PhD-student

 

Forskningsinteresser

  • Eksperimentelle modeller for hjernesykdommer
  • Bildeveiledet terapi ved hjernesykdommer
  • Behandling av hjernesykdommer med melatonin

 

Nåværende forskningsprosjekter

Melatoninbehandling av hypoksisk-iskjemisk hjerneskade i nyfødte rotter.

Lipidbaserte nanopartikler for levering av melatonin til hjernen

 

Tidligere forskningsprosjekter

Intermitterende hyperoksi-hypoksi: Effekt på cerebral vaskularisering, hjernens utvikling og motorisk funksjon i nyfødte rotter.

MR-avbildning av stamcellebehandling av hypoksisk-iskjemisk hjerneskade i nyfødte og voksne rotter.

 

Utdanning

2009-16: Medisinstudent, NTNU

2011-15: Forskerlinjestudent, NTNU

2016-dd: PhD-student, NTNU

 

Publikasjoner

 

Veileder

Marius Widerøe

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Nyman, Axel Karl Gottfrid. (2012) In Bloom. The 4th National PhD Conference in Medical Imaging. 2012.