Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bevanger, Lars Solbu; Brakstad, Odd Gunnar; Mæland, Johan A.; Kvam, Augusta Irene; Iversen, Grete; Lyng, Randi Valsø. (1997) Abberations in Expression of the  antigen of Streprococcus agalctiae. Streptococci and the Host.

Rapport/avhandling

  • Kvam, Augusta Irene. (2010) Metodehefte i medisinsk mikrobiolgi. Tapir Akademisk Forlag. 2010.
  • Thingnes, Elin Rødahl; Kvam, Augusta. (2005) Studietur høst 2004: Eritrea: Muligheter for utveksling av studenter og lærere til Asmara og Keren. 2005.