Bakgrunn og aktiviteter

Cand med Oslo Universitet 1986. Spesialist i generell kirurgi og urologi. Avdelingsoverlege ved urologisk avdeling ved St Olavs hospital fra 2005

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner