Bakgrunn og aktiviteter

Cand med Oslo Universitet 1986. Spesialist i generell kirurgi og urologi.

Lektor ved NTNU med ansvar for undervisningen i urologi. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner