Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Dybdahl, Audun. (2018) Med angel og not. Fiskeutstyr ved kysten fra steinalder til motoralder. Museumsforlaget AS. 2018. ISBN 9788283050684.
  • Dybdahl, Audun. (2016) Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 978-82-02-52756-3.
  • Dybdahl, Audun. (2015) Det er mye mellom himmel og jord. 20 utvalgte artikler med Trøndelag i sentrum. 2015. ISBN 978-82-999986-0-4.
  • Dybdahl, Audun. (2011) Primstaven i lys av helgenkulten. Opphav, form, funksjon og symbolikk. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2564-8.
  • Dybdahl, Audun. (2005) Tiendpengeskatten som kilde til folk og samfunn ca. 1520. Med alle skatteytere fra Sunnfjord til Namdalen. 2005. ISBN 82-519-2021-3. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier (18).
  • Dybdahl, Audun. (2002) Nidaros Domkirkes og geistlighets kostbarheter. Belyst ved 17 skriftlige kilder 1307 - 1577 med oversettelser og kommentarer. 2002. ISBN 82-519-1817-0. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier (14).
  • Dybdahl, Audun. (2001) Leidangen i Frostatingslagen og Trondheim len. Skattelisten 1590/91 i en historisk kontekst. Med noen kompletteringer. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1706-9. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier (12).
  • Dybdahl, Audun. (1999) Helgener i tiden. I: Vitnesbyrd om helgenkult i Trøndelag. II: To utenlandske kalendarier brukt i Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag. 1999. ISBN 82-519-1563-5. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier.