Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skjesol, Astrid; Jørgensen, Jorunn B. (2009) Studies of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) and immune evasion strategies. 2009. ISBN 978-82-91086-79-8.