Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsrådgiver

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Johansen, Astrid; Bakken, Anne Kjersti; Langerud, Anne; Borchsenius, Ragnhild; Heggset, Sverre; Haugnes, Atle. (2018) Baled Whole Crop Wheat Silage: Harvesting losses, bale density and silage quality. Proceedings of the XVIII International Silage Conference.
 • Johansen, Astrid; Randby, Åshild Taksdal; Bakken, Anne Kjersti; Nadeau, Elisabet. (2018) Effect of kernel Processing and Acid Treatment on Fermentation Characteristics and Nutritive Value of Whole Crop wheat Silage. Proceedings of the XVIII International Silage Conference.
 • Randby, Åshild Taksdal; Nadeau, Elisabet; Karlsson, Linda; Brodshaug, Erik; Johansen, Astrid. (2018) Effect of Processing of Whole Crop Wheat Silage on digestibility by cows. Proceedings of the XVIII International Silage Conference.
 • Bakken, Anne Kjersti; Johansen, Astrid. (2014) Matproduksjon på norske arealressursar med og utan import av fôrråvarer. Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner.
 • Johansen, Astrid. (2014) Produksjon av norsk mjølk og storfekjøtt i eit livsløpsperspektiv. Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner.
 • Synnes, Olav Martin; Heggset, Sverre; Johansen, Astrid; Bakken, Anne Kjersti. (2011) Fortørking i smal eller brei streng? Kostnader og fôrkvalitet. Bioforsk-konferansen 2011.
 • Korsæth, Audun; Bechmann, Marianne; Fystro, Gustav; Koesling, Matthias; Netland, Jan; Vangdal, Eivind; Johansen, Astrid; Johansen, Tor Jacob. (2010) Innledning. Bærekraftig landbruk. Utfordringer, muligheter og kunnskapsbehov.
 • Korsæth, Audun; Bechmann, Marianne; Fystro, Gustav; Kössling, M; Netland, Jan; Vangdal, Eivind; Johansen, Astrid; Johansen, Tor Jacob. (2010) Bærekraftig landbruk. Utfordringer, muligheter og kunnskapsbehov. Bærekraftig landbruk. Utfordringer, muligheter og kunnskapsbehov.
 • Johansen, Astrid. (2009) Avlingspotensial og fôrkvalitet av heilgrøde. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima.
 • Johansen, Astrid; Bakken, Anne Kjersti; Hansen, Sissel. (2008) Potensial for mjølkeproduksjon basert på sjølvforsyning frå eit økologisk dyrkingssystem. Plantemøtet 2008. Grønnsaker, Genressurser, Kulturlandskap, Korn, Proteinvekster/frø, Potet, Grovfôr, Plantehelse/Plantevern, Jord/miljø.
 • Todnem, Jørgen; Johansen, Astrid. (2006) Høstbeite til lam. Plantemøtet Østlandet 2006. Plantevern, Jord og miljø, Økologisk landbruk, Korn, Potet, Grovfôr, Kulturlandskap, Grønnsaker.

Rapport/avhandling