Bakgrunn og aktiviteter

Jeg anvender teori fra hybride systemer på kontrollsystemer for marine fartøy for å øke ytelsen til dynamisk posisjonerings-systemet. Hovedsaklig jobber jeg med hybride systemer, signal-baserte observere, sjøtilstandsestimering og matematisk modellering.

Hovedveileder: Asgeir J. Sørensen

Medveileder: Andrew R. Teel, Ulrik D. Nielsen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2017

2016

2015

  • Brodtkorb, Astrid H.; Nielsen, Ulrik Dam; Sørensen, Asgeir Johan. (2015) Sea state estimation using model-scale DP measurements. OCEANS'15 MTS/IEEE Washington, Washington DC, 19-22 October, 2015.
  • Brodtkorb, Astrid H.; Teel, Andrew R.; Sørensen, Asgeir Johan. (2015) Sensor-based Hybrid Observer for Dynamic Positioning. CDC 2015 - 54th IEEE Conference on Decision and Control, Proceedings.

2014

  • Brodtkorb, Astrid Helene; Sørensen, Asgeir Johan; Teel, Andrew R.. (2014) Increasing the Operation Window of Dynamic Positioned Vessels Using the Concept of Hybrid Control. ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 1A: Offshore Technology San Francisco, California, USA, June 8–13, 2014.