Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / Arbeidsområde

 • Ansvarsområde ved NorMIC/FUGE-plattformen i Trondheim: Konfokal laser skanning mikroskop (KLSM) og atomær kraft mikroskop (AFM)
 • KLSM - Zeiss 510 Meta med multi-foton laser Mira 900F: instrumentansvarlig, opplæring
 • KLSM - Leica TCS SP5: instrumentansvarlig, opplæring
 • AFM - Nanoscope V + Picoforce: instrumentansvarlig, opplæring
 • AFM- Bioscope II + TIRF (total internal reflection fluorescence) : instrumentansvarlig, opplæring
 • Flow cytometri - Gallios, assistanse
 • Bildebehandling: MatLab, ImageJ, Amira
 • Programmering: MatLab, Basic, C, Fortran, Pascal, LabView
 • Forskningslaboratoriet: assistanse ved forsøk og analyse av data

Utdannelse

 • Siv.ing. - NTH, Institutt for Fysikk, Seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi
 • Dr.ing. - NTNU, Institutt for Fysikk, Seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi
 • Etterutdanning, NTNU Videre, Papirteknologi, Papirmasseteknologi 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner