Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektleder for personvernprosjekt ved NTNU

Juridisk rådgivning, klagesaker for NTNUs styre, ansvar for NTNUs styrings- og delegasjonsreglement, forvaltningsrett, personvern/informasjonssikkerhet, kontrakter