Bakgrunn og aktiviteter

Åse Bratterud er sosiolog. Hun arbeider med forskning, undervisning og formidling knyttet til barnehage, barns medvirkning, barnevernfaglig veiledning og barnevernledelse.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Barnevernlederes syn på barnehagen som tiltak. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Hvordan skape et godt samarbeid?. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2013) Barnehage som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
 • Storhaug, Anita S.; Bratterud, Åse. (2013) Et mangfold av fedre i barnevernet. Det nye barnevernet.
 • Jenssen, Anders Todal; Bratterud, Åse. (1999) Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.

Rapport/avhandling

Andre

 • Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter; Ulset, Gro; Bratterud, Åse. (2014) Entifisering/reifisering, standardisering og måling som samfunnstendens: Barnevernet som eksempel. Vitenskapsteoretisk forum . Vitenskapsteoretisk forum NTNU; Trondheim. 2014-02-04 - 2014-02-04.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Barnehagen kan være med å stoppe omsorgssvikt. Utdanning [Internett]. 2013-04-04.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2012) Barnehagen som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?. FoU i praksis 2012 ; 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2011) Fra FoU prosjekt om barns rettigheter til endring av undervisningspraksis. FoU i praksis 2011. Nasjonal konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdannngen. . DMMH; Rica Nidelven Hotel, Trondheikm. 2011-04-26 - 2011-04-27.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2011) Omsorgssvikt. Foredrag for Allmennlærerstudenter. Fagdag lærerutdanningen HiST. . Høgskolen i Sør-Trøndelag; HiST, Trondheim. 2011-02-15 - 2011-02-15.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse; Lehn, Elisabeth W.. (2010) Hva teller mest når barnehagen er bekymret for et barn?. Nå telte han deg også: Nasjonal barnehagekonferanse ; Trondheim. 2010-05-27 - 2010-05-28.