Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Personaladministrasjon med ansvarsområde fakultetsadministrasjonen
  • Attestant fast lønn
  • Kontrakter/oppfølging timelønnede  Trondheim, Ålesund og Gjøvik
  • Tilsetting/avlønning læringsassistenter Trondheim, Ålesund og Gjøvik
  • Superbruker Min Tid
  • Innkjøp BtB