Bakgrunn og aktiviteter

Cand.med. med forskerlinje fra Det medinske fakultet ved NTNU, uteksaminert juni 2015.

Forsker på risikofaktorer for selvskading som krever sykehusinnleggelse hos ungdom og unge voksne, under veiledning av profs. Ottar Bjerkeset og Johan Håkon Bjørngaard.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner