Bakgrunn og aktiviteter

Cand med 1998 Biomedicinsk forskerskole 1997-1998 Turnustjeneste 1998-2000 ,Spesialist i anestesiologi 2009 Overlege St Olav hospital. PhD stpendiat ved ISB

Cand med 1998 Biomedicinsk forskerskole 1997-1998. Turnustjeneste RiT 1998-2000 og Malvik kommune. Spesialist i anestesiologi 2009. Overlege St Olav hospital. PhD-stipendiat ved ISB 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner