Arvid Eriksen Skjervik

Fagansvarlig prosjektgjennomføring / Prosjektleder byggeprosess Samlokaliseringsprosjektet

Eiendomsavdelingen
98653868

Bakgrunn og aktiviteter