Bakgrunn og aktiviteter

Barne og Ungdomspsykiater Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger.

Intressefelt, ungdom,rus, psykisk helse

phd 2013