Bakgrunn og aktiviteter

Barne og Ungdomspsykiater Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger.

Intressefelt, ungdom,rus, psykisk helse

phd 2013

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner