Bakgrunn og aktiviteter

PhD topic: Autonomous control and communication architectures for coordinated operation of unmanned vehicles (UAV, AUV, USV) in a maritime mobile sensor network

Main supervisor: Tor Arne Johansen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Zolich, Artur Piotr. (2018) Systems Integration and Communication in Autonomous Unmanned Vehicles in Marine Environments. 2018. ISBN 978-82-326-3506-1.