Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

FS
- representant i FS-brukerforum
- koordinerer HF FS-brukerforum
- oppbygging av utdanningsplaner

Kvalitetssikringssystemet
- kontaktperson Sharepoint
- nye nettsider (med webansvarlig)

Studieplanarbeid
- generell del av studiehåndboka
- redaksjonelt ansvar for studiehåndboka

Forvaltningssaker
- forlengelse av studierett på master
- søknader om fritak fra Eksperter i team

Administrative oppgaver knyttet til Humanister i praksis

Kontaktperson for henvendelser rundt sensur og eksamensavvikling, innpassingssaker og FS