Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Hofstad, Arnfinn. (2005) Kraftelektronikk - utvalgte emner. 2005.
  • Hofstad, Arnfinn. (2005) PLS - teknikk. 2005.

Del av bok/rapport

  • Hofstad, Arnfinn. (2005) Kommuteringsmarginen. Kraftelektronikk - utvalgte emner.
  • Hofstad, Arnfinn. (2005) Om effekt og om overharmoniske strømmer og spenninger. Kraftelektronikk - utvalgte emner.

Rapport/avhandling

  • Hofstad, Arnfinn. (2005) Dokumentasjon av PLS-rigg og tank-rigg. 2005.