Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bjelland, Hans Vanhauwaert; Føre, Martin; Lader, Pål; Kristiansen, David; Holmen, Ingunn Marie; Fredheim, Arne; Grøtli, Esten Ingar; Fathi, Dariusz Eirik; Oppedal, Frode; Utne, Ingrid Bouwer; Schjølberg, Ingrid. (2015) Exposed aquaculture in Norway: Technologies for robust operations in rough conditions. OCEANS'15 MTS/IEEE Washington, Washington DC, 19-22 October, 2015.
  • He, Zhao; Faltinsen, Odd Magnus; Fredheim, Arne; Kristiansen, Trygve. (2015) The influence of fish on the mooring loads of a floating fish farm. Proceedings 7th International Conference on HYDROELASTICITY IN MARINE TECHNOLOGY Split, Croatia, September 16th – 19th 2015.
  • Endresen, Per Christian; Birkevold, Jens; Føre, Martin; Fredheim, Arne; Kristiansen, David; Lader, Pål. (2014) Simulation and validation of a numerical model of a full aquaculture net-cage system. 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 7: Ocean Space Utilization; Professor Emeritus J. Randolph Paulling Honoring Symposium on Ocean Technology.
  • Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Føre, Martin; Kristiansen, David; Fredheim, Arne; Lader, Pål; Reite, Karl Johan. (2014) Structural analysis of aquaculture nets: comparison and validation of different numerical modelling approaches. 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 7: Ocean Space Utilization; Professor Emeritus J. Randolph Paulling Honoring Symposium on Ocean Technology.