Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bubenko, Janis jr; Krogstie, John; Pastor, Oscar; Pernici, Barbara; Rolland, Collette; Sølvberg, Arne. (2013) Seminal Contributions to Information Systems Engineering:25 Years of CAiSE. Springer. 2013. ISBN 978-3-642-36925-4.
 • Bubenko, Janis; Impagliazzo, John; Sølvberg, Arne. (2005) History of Nordic Computing. Springer. 2005. ISBN 0-387-24167-1.
 • Sølvberg, Arne. (2005) History of Nordic Computing. Springer Publishing Company. 2005. ISBN 0-387-24167-1.
 • Sølvberg, Arne; Krogstie, John. (2003) Information systems engineering - Conceptual modeling in a quality perspective. 2003.
 • Brinkkemper, Sjaak red.; Lindenkrona, Eva red.; Sølvberg, Arne. (2000) Information systems engineering : state of the art and research themes. 2000. ISBN 1-85233-317-0.
 • Brinkkemper, Sjaak; Lindencrona, Eva; Sølvberg, Arne. (2000) Information Systems Engineering, State of the art and research themes. 2000. ISBN 1-85233-317-0.
 • Sølvberg, Arne; Kung, David C.. (1993) Information systems engineering : an introduction. Springer. 1993. ISBN 3-540-56310-5.

Del av bok/rapport

 • Bubenko, Janis jr; Rolland, Colette; Sølvberg, Arne. (2013) The CAiSE Adventure. Seminal Contributions to Information Systems Engineering:25 Years of CAiSE.
 • Sølvberg, Arne. (2010) On Roles of Models in Information Systems. Intentional Perspectives on Information Systems Engineering.
 • Sølvberg, Arne. (2008) On IT-Modelling in a Cross-Competence World. Information Systems Engineering: From data Analysis to Process Networks.
 • Sølvberg, Arne. (2006) Looking back to looking to the future: Early encounters with DSV. ICT for people 40 years of academic development in Stockholm.