Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Hoseinpur Kermani, Arman; Tranell, Gabriella; Safarian, Jafar. (2020) Phosphorus and Boron removal from Si by vacuum and gas refining processes. Silicon for chemical and solar industry XV . NTNU; Trondheim, Norway, June 15-18. 2020-06-15 - 2020-06-18.
  • Hoseinpur Kermani, Arman; Safarian, Jafar. (2018) Phosphorus removal from Al doped Silicon by vacuum refining. EUPVSEC 2018 ; 2018-09-26 - 2018-09-30.
  • Hoseinpur Kermani, Arman; Safarian, Jafar; Tranell, Gabriella. (2018) Effect of ultra-high temperatures on phosphorus refining from Si in vacuum process. Norwegian Solar Cell Conference 2018 ; 2018-04-01 - 2018-04-03.