Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Spesialrådgiver for dekan og for direktør for forskning og utdanning i det integrerte universitetsykehuset.

Sekretariatsansvar for Felles ledermøte mellom MH-Fakultetet og St. Olavs hospital.

Rådgiver og sekretariat for Clinical Academic Groups (CAG) i MIdt-Norge.

 

Bakgrunn

2018 - Spesialrådgiver Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

2017 - 2018 Stabsleder Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

2008 - 2017 Adm.koordinator DMF NTNU

 2002 - 2008 Stedfortreder for fakultetsdir. DMF NTNU

2003 - 2004 Rådgiver universitetsdir. stab NTNU

1997 - 2013 Seksjonssjef Forskningsadm. DMF NTNU

1996 - 1997 Førstekonsulent Forskningsadm. DMF NTNU

1996 Konsulent Studieseksjonen DMF NTNU

1994-1996 Opptaksleder medisinstudiet DMF UNiT

 

1993 Cand.mag. (litteraturvitenskap) NTNU

1991 Bedriftsøkonom BI

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker