Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i fransk litteratur ved Institutt for språk og litteratur. Jeg har doktorgrad i fransk litteratur fra NTNU, og er spesialist i moderne fransk litteratur.

Jeg underviser i alle litterære emner som inngår i bachelor- og masterstudiet i fransk. I tillegg veileder jeg master- og ph.d.-kandidater. Jeg veileder innenfor tema som omhandler min spesialitet, men tar også gjerne på meg veiledning innenfor innenfor eldre litteratur, samt oppgaver som er knyttet til lektorutdanningen i fransk.

Faglige interesser

 • fransk surrealisme
 • fransk filosofi og litteraturteori
 • Simone de Beauvoir og fransk eksistensialisme

Utvalgte forskningsprosjekter

 • kvinner i fransk surrealisme
 • Simone de Beauvoir som humanistisk tenker
 • Paul Ricoeurs filosofi og dens relevans for litteraturstudier

Verv

 • prodekan for utdanning HF/NTNU 2005-2013
 • instituttleder Institutt for språk og litteratur 2015-

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Pettersen, Tove; Bjørsnøs, Annlaug Irene. (2015) Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker. Rodopi. 2015. ISBN 978-90-04-29440-0.
 • Bjørsnøs, Annlaug Irene. (1998) Jumelés par l'angoisse séparés par l'extase. Une analyse de l'oeuvre poétique de Joyce Mansour. 1998. ISBN 82-560-1140-8.

Del av bok/rapport

 • Bjørsnøs, Annlaug Irene. (2016) Etterord. Alderdommen.
 • Bjørsnøs, Annlaug Irene. (2016) Inspiring New Feminist Perspectives: Reading Paul Ricœur with Simone de Beauvoir. Feminist Explorations of Paul Ricœur's Philosophy.
 • Bjørsnøs, Annlaug Irene. (2015) Representing Time - On the Experience of Temporality in The Mandarins by Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker.
 • Pettersen, Tove; Bjørsnøs, Annlaug Irene. (2015) Introduction. Beauvoir – A Humanist. Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker.
 • Bjørsnøs, Annlaug Irene. (2012) Surrealisemen mellom visjon og virkelighet: André Breton og kunstens politisering. Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.
 • Bjørsnøs, Annlaug Irene. (2008) Femmes du Nord et femmes du Sud - dialogue ou guerre idéologique?. (RE)DÉCOUVRIR L'OEUVRE DE SIMONE DE BEAUVOIR.
 • Bjørsnøs, Annlaug Irene. (2008) La morale réaliste de Simone de Beauvoir: Le cas des Belles images. Simone de Beauvoir cent ans après sa naissance. Contributions Interdisciplinaires de cinq continents.
 • Bjørsnøs, Annlaug Irene. (2007) Le triomphe de la raison sur la violence. La femme entre mythe et réalité chez Fatema Mernissi. Amour, violence, sexualité. De Sade à nos jours. Hommage à Svein-Eirik Fauskevåg à l'occasion de son 65e anniversaire.