Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver som prosjektøkonom
•Oppfølging av BOA-prosjekter
•Utarbeidelse av budsjett (prising av tjenester og ressursestimater i søknadsfasen)
•Oppfølging av av sjekkliste og avklaring av egeninnsats
•Kvalitetssikring av kontrakt
•Opprettelse og oppfølging av prosjektet i Maconomy
•Periodisk regnskapsoppfølging og kontroll
•Regnskapsrapportering og –oppfølging,  avvikshåndtering/forslag til omdisponeringer
•Økonomisk sluttrapportering og avslutning av prosjekt
•Evt opplæring av prosjektledere i aktuelle systemer og rutiner