Bakgrunn og aktiviteter

Eksamensansvarlig ved campus Ålesund.

Tidligere praksis: UiO, Politiet, NAV.

Utdannelse: Har bachelor i juss, statsvitenskap og samfunnsvitenskap (juss og administrasjon) fra Høgskolen i Molde.

Er deltidsstudent ved Høgskolen i Molde der jeg tar mastergrad i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Ferdig våren 2020.