Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er i 2020 frikjøpt 100 % for Avdeling for virksomhetsstyring for å arbeide som utviklingsansvarlig for Bevisst plan utdanning.

 

 

 

____________________________________________________________________________

Mine arbeidsoppgaver som prosjektøkonom ved INB: 

 • økonomisk rådgivning i prosjekt
 • regnskapsoppfølging av prosjekt
 • budsjettering i søknadsfaser
 • økonomisk rapportering internt og til eksterne bidragsytere
 • utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektkontrakter og samarbeidsavtaler
 • andre henvendelser relatert til økonomi
 • annen administrativ støtte i alle faser av et eksternfinansiert prosjekt

_____________________________________________________________________________

Tidligere stillinger:

 • Studiekoordinator, INB Campus Tunga
 • Eksamensansvarlig, FHS tidl. HiST

Tidligere arbeidsoppgaver:

 • Ressursplanlegging
 • Kvalitetssikringsarbeid
 • Studieplanprosessen
 • Utdanningskvalitet
 • Internasjonalisering
 • Medlem av referansegruppe i fusjonsprosessen om eksamen.