Bakgrunn og aktiviteter

Funksjon: Studiekoordinator, INB Campus Tunga

Arbeidsoppgaver:

 • Ressursregnskap
 • Timelærere
 • TimeplaN
 • Kvalitetssikringsarbeid
 • Utvikling
 • Rapportering
 • Lederstøtte fagenhetsleder profesjonsutdanning og studieprogramledere

 

Tidligere arbeidsoppgaver:

 • Studieplanprosess
 • Utdanningskvalitet
 • Internasjonalisering
 • Eksamensansvarlig for Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Rutiner i eksamensprosessen
 • FS-super
 • Adm.support itslearning, Blackboard
 • Adm.support fagpersonweb
 • Medlem av referansegruppe Eksamen - fusjon
 • Digital eksamen