Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider som utviklingsansvarlig for Bevisst plan utdanning (60 %) og prosjektøkonom ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (40 %).

_____________________________________________________________________________

Mine arbeidsoppgaver som prosjektøkonom ved INB: 

 • økonomisk rådgivning i prosjekt
 • regnskapsoppfølging av prosjekt
 • budsjettering i søknadsfaser
 • økonomisk rapportering internt og til eksterne bidragsytere
 • utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektkontrakter og samarbeidsavtaler
 • andre henvendelser relatert til økonomi
 • annen administrativ støtte i alle faser av et eksternfinansiert prosjekt

_____________________________________________________________________________

Tidligere stillinger:

 • Studiekoordinator, INB Campus Tunga
 • Eksamensansvarlig, FHS tidl. HiST

Tidligere arbeidsoppgaver:

 • Ressursplanlegging
 • Kvalitetssikringsarbeid
 • Studieplanprosessen
 • Utdanningskvalitet
 • Internasjonalisering
 • Medlem av referansegruppe Eksamen - fusjon