Annette Ysland Ludvigsen

førstekonsulent Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73412607
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

 • Studieplanarbeid
 • Utdanningskvalitet
 • Internasjonalisering/utveksling for Bachelor i fysioterapi, Bachelor i ergoterapi og Bachelor i audiologi.
 • Sekretær i studieprogramråd Bachelor i fysioterapi, Bachelor i ergoterapi og Bachelor i audiologi
 • Eksamensavvikling for Bachelor i fysioterapi

 

Tidligere arbeidsoppgaver:

 • Eksamensansvarlig for Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Rutiner i eksamensprosessen
 • FS-super
 • Adm.support itslearning
 • Adm.support fagpersonweb
 • Medlem av referansegruppe Eksamen - fusjon
 • Digital eksamen