Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Brenne, Anne-Tove; Dalene, Ronny. (2016) Symptomlindring av den døende pasienten. Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave.
  • Brenne, Anne-Tove; Estenstad, Brit. (2016) Hjemmedød. Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave.

Rapport/avhandling

  • Brenne, Anne-Tove. (2007) Growth regulation of myeloma cells. 2007. ISBN 978-82-471-2890-9.