Bakgrunn og aktiviteter

Professor i barne-og barndomsforskning, og i pedagogikk, estetikk og ledelse. Programleder for det tverrfakultære forskningsprosjektet: Havlandet Norge. Kystkultur, generasjon, bærekraft i NTNUs tematiske satsingsområde; Havrom siden 2016. 
Professor II ved Høgskolen i Sør-Øst Norge fra 2015. Professor II ved Museum of Ethnology, Osaka, Japan (2011-2016), og gjesteforsker University of Oxford, Young Lives (fra 2013). 
Daglig leder av Norsk senter for barneforskning fra 2002-2015.
Utdannet doktor polit. i pedagogikk ved NTNU i 2004 med doktorgradsavhandlingen "Childhood as a Social and Symbolic Space: Discourses on Children as Social Participants in Society”.  Prosjektleder for en rekke eksternt finansierte forskningsprosjekter: Valuing the past, sustaining the future. education, knowledge and identities across three generations in coastal communities (NFR 2016- 2021) 
Children's righs as citizens and the best interest of the child (NFR 2005-2009); The modern child and the flexible labour market (sammen med Jens Qvortrup; (NFR 2003-2008); Barn, ungdom og lokal kunnskap i Etiopia og Zambia (2007-2011, m University of Zambia and Dilla University), The Effects of civil society on early childhood education and care in Ethiopia and Zambia (2011-2016). Programansvarlig for etablering av internasjonal masterprogram (MPhil) i Childhood Studies (2006-2013) og PhD i tverrfaglig barneforskning (2005-2014).
 
Forskningsfelt:
 - Diskurser om barndom
 - Barns rettigheter og perspektiver
 - Medborgerskap
 - Barns kulturer
 - Barnehage
 - Barns velferd, tid og rom

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kjørholt, Anne Trine; Penn, Helen. (2019) Early Childhood and Development work. Theories, Policies and Practices. Palgrave Macmillan. 2019. ISBN 978-3-319-91318-6.
  • Abebe, Tatek; Kjørholt, Anne Trine. (2013) Childhood and Local Knowledge in Ethiopia: Livelihoods, Rights and Intergenerational Relationships. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788251928533.
  • Kjørholt, Anne Trine; Qvortrup, Jens. (2012) The modern child and the flexible labour market. Early childhood education and care. Palgrave Macmillan. 2012. ISBN 978-0-230-57932-3. Studies in Childhood and Youth (-).
  • Kjørholt, Anne Trine. (2010) Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. Universitetsforlaget. 2010. ISBN 978-82-15-01638-2.
  • James, Allison; Kjørholt, Anne Trine; Tingstad, Vebjørg. (2009) Children, food and identity in everyday life. Palgrave Macmillan. 2009. ISBN 978-0-230-57599-8.
  • Aitken, Stuart; Lund, Ragnhild; Kjørholt, Anne Trine. (2008) Global Childhoods: Globalization, Development and Young People. Routledge. 2008. ISBN 0-415-41145-9.
  • Zeiher, Helga; Devine, Dympna; Kjørholt, Anne Trine; Strandell, Harriet. (2007) Flexible childhood? Exploring children's welfare in time and space. Volume 2 of COST A19: Children's welfare. Syddansk Universitetsforlag. 2007. ISBN 97-887-7674-202-7.
  • Clark, Alison; Kjørholt, Anne Trine; Moss, Peter. (2005) Beyond listening. Children's perspectives on early childhood services. Policy Press. 2005. ISBN 1861346123.

Del av bok/rapport

  • Kjørholt, Anne Trine. (2019) Early Childhood and Children's Rights. A Critical Perspective. Early Childhood and Development work. Theories, Policies and Practices.