Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Samuelsen, Anne Sofie. (2007) Klasseledelse. Kan kompetanseutvikling innen klasseledelse forebygge og redusere atferdsproblemer i skolen?. Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer.
 • Samuelsen, Anne Sofie. (2007) Strategisk kompetanseutvikling i lærende organisasjoner. Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer.
 • Samuelsen, Anne Sofie; Bargel, Helen Lovise. (2007) Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid?. Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer.

Rapport/avhandling

 • Samuelsen, Anne Sofie. (2008) Lærende skoler Innovasjonsarbeid som redskap i systemrettet arbeid. 2008. ISBN 82-8056-023-8. Statped skriftserie (nr.59).
 • Samuelsen, Anne Sofie. (2007) "At vi har vært Moderskole har gitt oss et skikkelig dytt..." Organisering av kompetanseressurser i Trondheim kommune. 2007. ISBN 978-82-8056-021-6. Statped skriftserie (56).
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Samuelsen, Anne Sofie. (2006) What We Know About School Violence: Findings From Research and Practice. 2006.
 • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.. (2006) How to embed the whole school approach: challenges of implementation. 2006.
 • Samuelsen, Anne Sofie. (2003) Læring i skolenettverk En studie av læringsutbytte i en skolebasert nettverksmodell. 2003. ISBN 82-8056-011-4. Statped skriftserie (Statped skriftserie nr. 10).
 • Samuelsen, Anne Sofie. (2001) Et samarbeidsprosjekt mellom PP-tjenesten i Indre Namdal, Grong barne- og ungdomsskole og Trøndelag kompetansesenter. Prosjekt: Klassemiljøarbeid. 2001.
 • Clifford, Graham; Martinsen, Edgar; Samuelsen, Anne Sofie. (1995) Hjelpetjenesten. En virksomhetsanalyse av Nardo dirstrikt i Trondheim. 1995. Rapport (NAVF's senter for barneforskning) (42).
 • Samuelsen, Anne Sofie. (1994) Barnesyn i Pedagogisk-psykologisk tjeneste. En studie av hvilke teoretiske og faglige perspektiver på barn som lå til grunn for arbeidet og endringer som har funnet sted innen Pedagogisk-psykologisk tjeneste fra 1950 til midt på 1980 tallet. Hovedfag i spesialpedagogikk. Pedagogisk institutt. NTNU. Tapir Akademisk Forlag. 1994.