Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og utdanning:

Master of Public Administration fra Copenhagen Business school

Prosjektledelse fra NTNU

Off godkjent bioingeniør

Har jobbet som seniorrådgiver HR  i fakultetsadministrasjonen ved Natutvitenskaleig Fakultet og hos Fylkesmannen i Trøndelag, daglig leder Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS, stabsjef, org.utvikler, personalsjef og personalkonsulent i Meldal kommune, seksjonsleder St. Olavs Hospital, laboratorieleder HUNT biobank NTNU, biongeniør på RiT og Innherred sykehus.