Bakgrunn og aktiviteter

Mine hovedoppgaver

- Lederstøtte

- Rekruttering og tilsettinger

- Rutiner og organisasjonsutvikling

- Personalsaker

- Kompetanseutvikling

Bakgrunn:

Master of Public Administration fra Copenhagen Business school

Prosjektledelse fra NTNU

Off godkjent bioingeniør

Har jobbet som seniorrådgiver HR hos Fylkesmannen i Trøndelag, daglig leder Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS, stabsjef, org.utvikler, personalsjef og personalkonsulent i Meldal kommune, seksjonsleder St. Olavs Hospital, laboratorieleder HUNT biobank NTNU, biongeniør på RiT og Innherred sykehus.