Anne Kristine Østerås

Universitetslektor Institutt for lærerutdanning Institutt for geografi
73590487
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Underviser:

  • Geografi fagdidatikk - PPU, 5LU, FPPU
  • Samfunnsfag på ungdomstrinnet

Fagfelt:

  • Samfunnsfagene på ungdomstrinnet
  • Tilpasset undervisning
  • Vurdering - underveisvurdering
  • Alternative læringsarenaer

Prosjekter:

  • Udir: karakterstøttende utvalgsprøver i samfunnsfag, oppgaveutvikling
  • Lærebokforfatter (geografi)
  • Lærebokfagkonsulent