Bakgrunn og aktiviteter

Geografifaget i den videregående skole (og samfunnsfagene)

Underviser:

 • Geografi fagdidatikk - PPU, 5LU, FPPU
 • Samfunnsfag på ungdomstrinnet

Fagfelt:

 • Samfunnsfagene på ungdomstrinnet og på videregående trinn
 • Læreplanforståelse - og utvikling
 • Tilpasset undervisning
 • Vurdering - underveisvurdering
 • Alternative læringsarenaer

Prosjekter:

 • Udir: karakterstøttende utvalgsprøver i samfunnsfag, oppgaveutvikling
 • Lærebokforfatter (geografi)
 • Lærebokfagkonsulent
 • Udir: Fagfornyelsen, medlem av kjerneelementgruppen i samfunnsfagene og leder av kompetansemålgruppen i geografi
 • Udir: Fagfornyelsen, leder av utviklingen av kompetansemål i geografi