Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved Institutt for kunst og medievitenskap. Tilknyttet arbeidspakken Museums: Big Data, digital storytelling and digitized museums KULMEDIA-prosjektet Digitization and diversity - potentials and challenges for diversity in the culture and media sector.

Master i estetiske studier (2011) og bachelor i kultur- og samfunnsfag (2008) fra Universitetet i Oslo.

Faglige interesseområder

  • Fotografiske medier
  • Selfiekultur
  • Medieestetikk

Doktorgradsprosjekt: On the Matter of Participation 

Studiens mål er å oppnå økt forståelse av digitalisert visuell kunsts deltakelsespotensial gjennom ulike digitaliserings-, tilgjengeliggjørings- og formidlingsformer. Digitaliserte kunstobjekters medierte materialiteter og kvaliteter analyseres som mulige åsted for publikumsdeltakelse i lys av perspektiver innen estetisk teori og teknologifilosofi. Sentralt i studien er begrepsmessig og praksisnær utforsking av deltakelse, digitalisering og tilgjengeliggjøring/formidling via medieestetiske case studier av tre digitaliserte verk tilhørende samlingene til Museet for samtidskunst (NO), Astrup Fearnley (NO) og the Art Institute of Chicago (US). Verkene vil undersøkes slik de medieres gjennom henholdsvis Digitaltmuseum.no, Astrup Fearnley-appen og Thingiverse.com.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner